Frekvensterapi

Mobil frekvensbehandlare

Behandling med frekvenser kan gå under olika namn: Frekvensbehandling, frekvensterapi, bioresonans, kroppsbalansering, bioenergi. Frekvenserna kan mäta belastningar, obalanser och behandla kroppens funktioner.

Dr Royal Rife var en forskare från USA, som på 20-talet bland annat upptäckte att mikroorganismer dog vid behandling med vissa frekvenser. Han upplevde också att hela organ hade sina egna frekvenser. Om dessa förändrades uppstod ohälsa, vilket kunde balanseras rätt genom att skicka rätt frekvenser.

Frekvensbehandling kan påverka olika områden i kroppen, dels stärka organ och funktioner, men även försvaga störande obalanser. Principen är att man använder resonansfrekvensen med det man vill uppnå, exempelvis döda mikroorganismer, eller stärka ett organ. Allt har en egen inneboende frekvens. När den rätta är hittad vibrerar mikroorganismer sönder, och organ kan balanseras till sin friska frekvens med den tillförda energin från dess specifika resonansfrekvens.

Det finns inte jättemycket forskning i dagsläget om frekvensterapi, men du kan läsa om forskningsstudier som visar på effekterna av behandling i länken nedan. Där finns exempel på:

  • Drogavvänjning
  • Smärtlindring
  • Lindring av depression
  • Överträningsskador
  • Allergiterapi

Behandling och priser.

Internationell forskning och studier