Frekvensterapi – Internationell forskning och studier

Frekvensterapi – Internationell forskning och studier

Ett urval av studier som undersökt frekvensbehandling vid olika symptom.

 • Rökavvänjning
  • Enligt resultaten från denna pilotstudie är bioresonansterapi kliniskt effektiv vid rökavvänjning och uppvisar inga negativa biverkningar.
   Aylin Pihtili, Michael Galle, Caglar Cuhadaroglu, Zeki Kilicaslan, Halim Issever, Feyza Erkan, Tulin Cagatay, Ziya Gulbaran (2014). Evidence for the efficacy of a bioresonance method in smoking cessation: a pilot study.
   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25231565/
 • Magsmärtor (speciellt odefinierade)
  • Bioresonansterapi kan markant förbättra gastrointestinala (mag-) besvär.
   Jürgen Nienhaus, Michael Galle (2006). Placebo-controlled study of the effects of a standardized MORA bioresonance therapy on functional gastrointestinal complaints.
   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16582548/
 • Depression
  • Studien visade att bioresonansterapin påskyndar läkningsprocessen hos patienter med depression. Slutsatsen blev att bioresonansterapi kan vara användbar vid behandling av återkommande allvarlig depressiv sjukdom med måttliga depressiva episoder oberoende av varandra eller som en komplementär terapi till antidepressiva medel.
   Daniela Muresan, Andreea Salcudean, Daniela Claudia Sabau, Cristina Raluca Bodo, Iosif Gabos Grecu (2018). Bioresonance therapy may treat depression.
   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34104247/
 • Fibromyalgi
  • En bättre respons observerades i gruppen som behandlades med bioresonans än i kontrollgruppen. Behandlingsformen ger inga biverkningar, har inga kontraindikationer, och verkar på kroppen systemiskt. Det är ganska effektivt mot symtom på neurocirkulatorisk dystoni som ofta diagnostiseras hos personer med fibromyalgi.
   E F Gogoleva (2001). New approaches to diagnosis and treatment of fibromyalgia in spinal osteochondrosis.
   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11494446/
 • Överträningsskador hos atleter
  • Studien har visat att användningen av bioresonansterapi avsevärt ökar det parasympatiska inflytandet på hjärtats rytm, minskar stressen och hjälper hjärtaktiviteten, har en normaliserande och blodtryckssänkande effekt.
   V A Badtieva, V I Pavlov, M N Khokhlova, A V Pachina (2018). The application of bioresonance therapy for the correction of the overtrained athlete syndrome.
   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30499486/