Reiki healing – För avslappning & smärtlindring

Reiki (ibland kallade reiki healing) har sina rötter i Japan, och är en mjuk men effektiv och bra handpåläggningsmetod, med många ändamål. Reiki betyder “universell livskraft”, och är en kanalisering av energi som kan användas för avslappning och smärtlindring, men även mycket annat, eftersom den aktiverar kroppens egen naturlig förmåga till läkning och guidning. Reiki kan hjälpa med avslappning, stressreducering och smärtlindring, och arbetar med kroppens läkningsprocesser. Den ökar energinivåerna. Reiki är en holistisk behandlingsmetod, och behandlar kropp och själ som en helhet.

Reikiträff i Helsingborg

Det anordnas regelbundet träffar med diskussioner, fika, gemensam reiki mm.

Många länder använder Reiki som kompletterande behandling inom traditionell sjukvård, men i Sverige har vi inte kommit lika långt än. I exempelvis USA används Reiki på gravida kvinnor för att minska smärta och ge lugn. I Mexico används Reiki före och efter planerad operation för att ge patienten lugn och minska mängden komplikationer. I Storbritannien används Reikin som ett komplement vid traditionell cancerbehandling för att stärka kroppens självläkande krafter och minska stress och oro.

Du kan läsa om internationella forskningsstudier som visar på effekterna av reikibehandling. Där finns exempel på:

 • Signifikant minskad stress och depression
 • Sänker hjärtfrekvensen vid oro
 • Signifikant minskad oro
 • Förhöjd sinnesstämning och ökat välbefinnande
 • Hjälper vid abstinensproblem vid drogavvänjning
 • Sänkning av oro och depression, smärtlindring och förbättrad sömn
 • Minskade utbrändhetssymtom
 • Smärtlindring och ökat välbefinnande vid fibromyalgi
 • Smärtlindring likvärdig med sjukgymnastik
 • Minskat behov av smärtstillande
 • Minskad smärta och ökad livskvalité
 • Reducerad smärta, blodtryck, andningsfrekvens och ångest efter operation

Få behandling, gå kurser och se priser!