Meditationskurs

Meditation kan vara ett kraftfullt verktyg genom livet. Ibland används begreppet mindfulness för att beskriva vissa meditationsprinciper som åstadkommer liknande resultat. Meditation kan hjälpa med avslappning, mot stress, och läkeprocesser kan fördjupas. Den kan skapa en balanserande distans till livet. Inte som ett flyktbeteende, utan genom dess raka motsats. Du får större möjlighet att agera i livet utan att reagera automatiskt. Istället får du valet att känna efter vilken respons som är lämpligt för varje tillfälle, i samråd med din intuition istället för ditt invanda mönster (som vi alla är “programmerade” med utifrån samhälle och bakgrund). Det leder i en starkare kontakt till din intuition och ditt Högre Jag som kan hjälpa dig att finna meningen i ditt liv, i din helhet.

Läs om internationell forskning kring fördelarna med meditation.

En träff inleds med diskussion kring din livssituation, dina erfarenheter och dina förväntningar över en kopp te eller kaffe.

Grundkurs i meditation

.2h + 1h uppföljning.

Till nybörjare ger jag en grundkurs och visar metoder som du kan använda. Detta kan du ha nytta av i hela ditt liv som ett viktigt verktyg i dagens stressade samhälle.

Mer information.

Fortsättningskurs i meditation/avancerad

2h + 1h uppföljning.

Stöd till vidare utveckling av din meditationspraktik. Om du redan har tidigare erfarenhet av meditation kan jag hjälpa dig att få ut mer av meditationen (till fortsättare/avancerad) som ett verktyg i din vardag.

Mer information.

Meditation för reikiutövare NYHET!

3h + 1h uppföljning.

NYHET! För dig som är reikiutövare erbjuder jag en specialkurs, där vi går genom tips och tekniker som fördjupar din mediationspraktik och din kontakt med reiki.

Mer information.