Frekvensterapi – Behandling

Vid besöket ligger du med kläderna på, på en massagebänk, mjukt inbäddad i en filt. Behandlingen sker i tystnad eller med mjuk avslappningsmusik i bakgrunden. Vi har ett kort samtal innan där du får berätta om vad du vill fokusera på. Vid nybesök görs en mätning/scanning för att identifiera problemområden som senare kan behandlas. Sedan används de frekvenser som identifierats till återbesök och senare behandling.

Distansbehandling kan ges om du inte har möjlighet att komma. Detta fungerar också bra. Vi bestämmer en tid tillsammans där du får möjlighet att få en stund för dig själv (borta från familj, arbete och plikter). Jag ringer upp en stund innan för att synkronisera med dig. Sätt, eller lägg dig bekvämt ner och sätt på bakgrundsmusik om du känner för det. Efter behandlingen tar vi en kort avstämning.

Efter behandling när läkeprocessen kommer igång, blockeringar släpper och toxiner löses ut i kroppen, kan detta i efterhand kännas som lite obehag, speciellt om mycket finns upplagrat. Det är goda tecken på att kroppen responderar väl på behandlingen och kallas ibland för “läkekrisen”.

Kontakta mig för behandling. Se priser.

Läs mer om forskning kring frekvensterapi