Grundkurs i meditation

Meditation kan vara ett kraftfullt verktyg genom livet. Ibland används begreppet mindfulness för att beskriva vissa meditationsprinciper som åstadkommer liknande resultat. Meditation kan hjälpa med avslappning, mot stress, och läkeprocesser kan fördjupas. Den kan skapa en balanserande distans till livet. Inte som ett flyktbeteende, utan genom dess raka motsats. Du får större möjlighet att agera i livet utan att reagera automatiskt. Istället får du valet att känna efter vilken respons som är lämpligt för varje tillfälle, i samråd med din intuition istället för ditt invanda mönster (som vi alla är “programmerade” med utifrån samhälle och bakgrund). Det leder i en starkare kontakt till din intuition och ditt Högre Jag som kan hjälpa dig att finna meningen i ditt liv, i din helhet.

Läs om internationell forskning kring fördelarna med meditation.

En träff inleds med diskussion kring din livssituation, dina erfarenheter och dina förväntningar över en kopp te eller kaffe. Cirka 2h för kursen på plats, samt 1h uppföljning efteråt (på distans vid behov).

Innehåll (Ca. 2h + 1h uppföljning)

 • Vad är meditation?
  • Bakgrund och historia.Andliga traditioner.
  • Den osynliga världen.
  • Öppen internt & externt.
  • Syfte & fördelar med meditation – Fysiskt, känslomässigt, mentalt, andligen.Vem är jag?
  • Vad kan du upptäcka inom dig själv?
  • Att bli “Betraktaren”.
  • Vägen till omprogrammering.
  • Bättre respons mot händelser (mer ”tid” att agera på, istället för att reagera).
  • Återhämtning.
 • Om forskningsstudier som påvisar bland annat:
  • Ökad lyckokänsla, minskad depression, trauma & ångest.
  • Emotionell stabilitet & självkontroll.
  • Hjälp vid beroendeavvänjning.
  • Förbättrad fysisk hälsa & stärkt immunsystem.
  • Ökar fokus & effektivitet.
 • När?
  • Regelbundenhet och rutiner.
  • Balansen mellan strikthet och mjukhet.
  • Alltid?
 • Olika tekniker
  • Avslappning, andning, quick-fix, ställning, scanning, fokus, mindfulness, hjälpmedel, upptrappning, mm.
 • Uppföljning & stöd efter kursen (kan göras på distans vid behov).

Kontakta mig för bokning av kurs! Klicka här för pris.