Reiki – Behandling

Vid besöket ligger du med kläderna på, på en massagebänk, mjukt inbäddad i en filt. Behandlingen sker i tystnad eller med mjuk avslappningsmusik i bakgrunden. Vi har ett kort samtal innan där du får berätta vad du vill fokusera på under behandlingen. Sedan ger jag dig reiki, antingen med händerna varsamt på din kropp, eller en bit ifrån. Reikienergin kommer att förstärka ditt eget energiflöde och gå till det ställe som behöver det bäst. Det kan kännas som pirrningar, värme eller kyla när du får dem. Det är inte ovanligt att energierna ger en djup avslappning, och kanske gör dig sömning. Det är helt naturligt, och indikerar att din kropp och dina sinnen öppnar upp sig för processen. Efter behandlingen får du berätta hur du upplevde det, och jag kan nämna de eventuella intryck jag fick.

Reiki kan även ges på distans om du inte har möjlighet att komma. Det fungerar lika effektivt. Vi bestämmer en tid tillsammans där du får möjlighet att få en stund för dig själv (borta från familj, arbete och plikter). Jag ringer upp en stund innan för att synkronisera med dig. Sätt, eller lägg dig bekvämt ner och sätt på bakgrundsmusik om du känner för det. Efter behandlingen tar vi en kort avstämning hur du upplevde det, och vilka eventuella intryck jag fick.

Efter behandling när läkeprocessen kommer igång, blockeringar släpper och toxiner löses ut i kroppen, kan detta i efterhand kännas som lite obehag, speciellt om mycket finns upplagrat. Det är goda tecken på att kroppen responderar väl på behandlingen och kallas ibland för “läkekrisen”.

Kontakta mig för behandling. Se priser.

Läs om forskning kring reiki