Reiki steg I & II

Genom att gå en helgkurs i reiki steg I & II får du ett outtömligt verktyg att ge reiki, och första utbildningsdelen (Steg 1 & 2) kräver inga förkunskaper. andra. Du lär dig en samling tekniker där du bland annat kan rena med energi, ge reiki på plats eller på distans.

Innehåll – Kombinerad kurs (2 dagar)

 • Inledande fika.
 • Vad är energi? Vad är Reiki och hur fungerar det?
 • Reikins historia, filosofi och etik.
 • Reikis tre pelare: Gassho, Reiji-ho och Chiryo.
 • Gokai Sansho – Reiki-idealen.
 • Gassho-meditation.
 • Reiki upplevelser – guidade helande meditationer.
 • Reiki I-placering (initiering).
 • Praktisera Reiki: Ge och ta emot.
 • Byosen scanning.
 • Kenyoku – Energirening av dig själv.
 • Självbehandling.
 • Reiki II-symbolerna. Deras innebörd, hur de används, och aktivering av dem.
 • Symboltest.
 • Reiki II-placering (initiering).
 • Behandling/praktisk övning med symbolerna
 • Handpositionerna för en Reikibehandling.
 • Gyoshi-ho – Skicka reiki med ögonen.
 • Jacki- Kiri Joka-ho – Energirening av objekt.
 • Koki-ho – blåsa in Reiki för att hela.
 • Beaming – Teknik att fokusera reiki.
 • Enkaku chiryo – Skicka reiki på distans.
 • Information om Förenade Reikiförbundet.
 • Patientsäkerhetslagen.
 • Kurslitteratur.
 • Diplom & kursutvärdering.
 • Återträff.
 • Stöd efter kursen.
 • Rabatt på meditationskurs för reikiutövare.

Kontakta mig för bokning av kurs! Se även meditationskurserna, framför allt den för reikiutövare! Klicka här för priser.