Reiki – Internationell forskning och studier

Ett urval av internationella studier som undersökt användningen av reiki vid olika symptom. De flesta är hämtade från Secourong, som har en bra samling av forskningsmaterial från hela världen kring reiki.

Stress, oro, depression, ångest, avslappning, utbrändhet

 • Reducerar stress
  • Reiki reducerar stressutlösta biologiska processer vid experiment på råttor.
   Baldwin, A. & Schwartz, G.E (2006). Personal interaction with a Reiki practitioner decreases noise-induced microvascular damage in an animal model.
   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16494564/

 • Sänker hjärtfrekvensen vid oro
  • Laboratorieexperiment på möss visar Reikis förmåga att signifikant sänka hjärtfrekvensen vid oro
   Baldwin, A., Wagers, C. & Schwartz, G.E (2008). Reiki improves heart rate homeostasis in laboratory rats.
   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18435597/

 • Förhöjd sinnesstämning och ökat välbefinnande
  • I denna studie mättes sinnesstämning på 40 studenter, varav hälften med mild och hälften med medelsvår depression. De fick 30 minuters Reiki i 2-8 veckor. Resultatet visar signifikant progressivt ökande sinnesstämning och vid uppföljning 5 veckor senare hade de ökat sitt välbefinnande ännu mer.
   2011 – Bowden, D., Goddard, L. & Gruzelier, J (2011). A Randomised Controlled Single-Blind Trial of the Efficacy of Reiki at Benefitting Mood and Well-Being. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, ID 381862, 8s. DOI:10.1155/2011/381862.
   A Randomised Controlled Single-Blind Trial of the Efficacy of Reiki at Benefitting Mood and Well-Being.pdf

 • Signifikant reducering av stress
  • I 20 veckor genomförde 20 college-elever strukturerad Reiki 2 ggr/v. Det resulterade i en signifikant reducering av stress.
   Bukowski, EL (2015). The use of self-Reiki for stress reduction and relaxation.
   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26343105/

 • Hjälper vid abstinensproblem
  • Rapport från ett behandlingscenter för drogavvänjning där Reiki ingått i behandlingsutubdet sedan 1992. Slutsatsen är att Reiki kan vara till hjälp vid abstinensproblem, bland annat genom att skapa avslappning, välbefinnande och minskad ångest och aggression.
   Chapman, E. & Milton, G (2002). Reiki as an intervention in drug and alcohol withdrawal and rehabilitation: almost a decade of experience. Brave New World, WFTC 21st World Conference. Carlton Crest, Melbourne, 17-22 feb.
   Reiki as an Intervention in Drug and Alcohol Withdrawal and Rehabilitation.pdf

 • Signifikant minskad oro
  • I en studie i Brasilien fick 101 patienter med stress-symtom massage, och hälften fick dessutom Reiki. Studien visar signifikant minskad oro för gruppen som även fick Reiki.
   Kurebayashi, LFS., Turrini, RNT., Borges de Souza, TP., Takiguchi, RS., Kuba, G. & Nagumo, MT (2016). Massage and Reiki used to reduce stress and anxiety: Randomized Clinical Trial. Rev. Latino-Am. Enfermagem.
   Massage and Reiki used to reduce stress and anxiety Randomized Clinical Trial.pdf

 • Sänkning av oro och depression, smärtlindring och förbättrad sömn
  • En RCT cross-over studie med 66 personer. Resultatet visar ca 10% sänkning av oro- och depressionsnivå efter tre Reikibehandlingar, vilket kvarstod en månad senare. Det rapporterades också andra förbättringar som smärtlindring och förbättrad sömn.
   Porter, V., Eicher, D.A. & Avitable, N (2012). Effects of Reiki Treatment on Anxiety and Depression: A Randomized Control Trial. The International Journal of Healing and Caring, maj, 12 (2).
   Effects of Reiki Treatment on Anxiety and Depression A Randomized Control Trial.pdf

 • Minskade utbrändhetssymtom
  • En studie som visade att 30 min Reiki i veckan minskade personalens utbrändhetssymtom.
   Rosada, R.M, Rubik, B, Mainguy, MA, Plummer, J. & Mehl-Madrona, L (2015). Reiki Reduces Burnout Among Community Mental Health Clinicians.
   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26167739/

 • Signifikant minskad stress och depression
  • Reiki resulterade i signifikant minskad stress och depression, vilket även kvarstod 1 år senare.
   Shore, A.G )2004). Long-term effects of energetic healing on symptoms of psychological depression and self-perceived stress.
   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15154152/

Smärta

 • Ökat välbefinnande vid fibromyalgi
  • Både healing och jämförelsemetoden Taktil Massage gav ökat välbefinnande på flera områden.
   Agostinetto, C (2001). Healing som Terapi: ökat välbefinnande vid fibromyalgi?. Psykologiuppsats, 10 p. Borås Högskola: Institutionen för pedagogik. Sjukskötersketidningen 2003 nr 6, 2004 nr 1 och 2.
   Healing som terapi ökat välbefinnande vid fibromyalgi.pdf

 • Smärtlindring som sjukgymnastik
  • Vid axelsmärta skapar 10 minuter Reiki lika bra resultat som sjukgymnastisk behandling.
   Baldwin A.L, Fullmer K. & Schwartz G.E (2013). Comparison of Physical Therapy with Energy Healing for Improving Range of Motion in Subjects with Restricted Shoulder Mobility. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, artikel ID: 329731.
   Comparison of Physical Therapy with Energy.pdf

 • Minskat behov av smärtstillande
  • En pilotstudie som indikerar att Reiki-behandling före koloskopi kan resultera i minskat behov av opoid-medicinering (smärtstillande).
   Bourque, AL., Sullivan, ME. & Winter, MR (2011). Reiki as a pain management adjunct in screening colonoscopy.
   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23018166/

 • Minskad smärta och ökad livskvalité
  • Reikibehandlingar gav deltagarna minskad smärta och ökad livskvalité.
   Olson, K., Hansson, J. & Michaud, M (2003). A phase II trial of Reiki for the management of pain in advanced cancer patients.
   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14585550/

Sårläkning/kirurgiska ingrepp

 • Reducerad smärta, blodtryck, andningsfrekvens och ångest
  • En blind kontrollerad pilotstudie med 46 patienter som genomgått knäledsbyte. De fick 30 min Reiki eller simulerad Reiki 3-4 ggr under sjukhusvistelsen, och en grupp enbart ordinär vård. Reikigruppen fick signifikant reducerad smärta, blodtryck, andningsfrekvens och ångest.
   Baldwin AL, Vitala A, Brownell E, Elisabeth K & Rand W (2017). Effects of Reiki on Pain, Anxiety, and Blood Pressure in Patients Undergoing Knee Replacement: A Pilot Study.
   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28181973/